V pralese – deň tretí

Naprázdno…

Ráno nasledoval presun do Campu 2 so všetkými báglami. Asi v polovici cesty Ali zniesol všetky bágle do tábora, ja som medzičasom „chytal“ zaujímavú osu na snímok. Naľahko sme sa potom presúvalo v okolí tábora – ale nič sme nevideli. Aj taký je život v džungli…

Raňajšie brodenie riekou bolo fajn, v diaľke sa mihli gibony, na chodníku nás vítala jedovatá stonožka, ochutnal som kôru chinínovníka – naozaj je horká.

Po ceste ma pohryzla pijavica – ani neviem kedy… V kempe som sa hodil do potoka, kde som zistil, že okrem už spomínanej pijavice sa na mne usadila ďalšia a navyše ma cvakol ešte aj kliešť. Našťastie išiel vybrať bez problémov, trochu miestnej masti na dezinfekciu – a bolo to v poriadku (aspoň do dnešného dňa som žiadne následky nespozoroval).

Pri ohni sme zažili nálet modliviek  – samca a samice. Najskôr zo samice vyliezol asi dvadsaťcentimetrový červík – a potom nám robili spoločnosť – odháňali sme ich od sviečky, ktorú silou mocou chceli zhasnúť. Večer popri potoku medzi listami bola ešte krásna malá žabka, Riki chytil aj desaťcentimetrovú rosničku, ktorá ku podivu pózovala a nikam sa neponáhľala.

 

Close Menu
Verified by MonsterInsights